poniedziałek, 2 września 2013

Nowe w szkole – pomocnik nauczyciela

Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje stworzenie w podstawówkach nowego stanowiska – osoby wspierającej nauczyciela. Ma to służyć między innymi przeciwdziałaniu zwolnieniom w oświacie.

Pomocnicy mieliby pojawić się w klasach I–III, a także w szkolnych świetlicach. W projekcie nie wskazano konkretnie, jakie warunki miałby spełniać taki pracownik. Wiadomo jednak na pewno, że nie byłby zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela, ale Kodeksu pracy. A to znaczy, że nie miałby uprawnień nauczycielskich. Według projektu to dyrektor miałby decydować, jaką rolę odgrywałby w szkole osoby zatrudnione w ten sposób.

Źródło: www.men.gov.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz