niedziela, 31 sierpnia 2014

Metoda profesora Milana Hejnego

„Bardziej trwałą i głęboką wiedzę uczeń zdobywa dzięki własnej aktywności i zaangażowaniu, a nie za pomocą gotowych wzorców przekazywanych mu przez nauczyciela” - to idea wpisująca się w myśl metody nauczania prof. Milana Hejnego.

Prof. Milan Hejny – absolwent Uniwersytetu Karola w Pradze, 1959. Profesor zwyczajny matematyki oraz edukacji matematycznej na uniwersytecie Karola w Pradze na Wydziale Edukacji. Rozwinął teorię modeli standardowych, przekształconą w ciągu ostatnich dziesięciu lat przez praską grupę badawczą w (scheme oriented – zorientowaną na proces) edukację matematyczną. Ta nowa strategia nauczania jest obecnie wprowadzana do niektórych szkół Republiki Czeskiej. Prof. Hejny ma na swoim koncie 120 publikacji na temat edukacji matematycznej.


Moim zdaniem, załączony filmik zainspirowany jest pałeczkami Napiera. W Polsce korzystałam z tej metody w początkach lat 90-tych. Propagował ją M.Dąbrowski. Pisałam o tym na moim blogu:http://belferka1.blogspot.com/2013/10/paeczki-napiera.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz