niedziela, 26 stycznia 2014

Garść cytatów na poprawę nastroju

„Twórczy umysł jest w stanie, jak to sformułował
Schopenhauer, pomyśleć o czymś, o czym nikt wcześniej
nie myślał patrząc na rzeczy, które widzą wszyscy”. 
(E.Mayr, W: M.J.Stein, 1997)
Osoba twórcza poszukuje oryginalnych rozwiązań, dąży do zmiany, jest ciekawska, pomysłowo łączy odległe skojarzenia, umiejętnie wykorzystuje zmysły wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu. Bardzo ważną właściwością ludzi twórczych jest duża energia i pracowitość. Innym popularnym pojęciem mylonym z twórczością jest innowacyjność. Według Słownika Języka Polskiego PWN, innowacja to „wprowadzenie czegoś nowego; rzecz nowo wprowadzona; nowość; nowatorstwo, reforma” a innowator to „człowiek wprowadzający innowacje”. Termin kreatywność pochodzi od łacińskiego creatio – tworzenie. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wnoszenie czegoś nowego do już istniejących form.
Istotne elementy w ujęciu postawy twórczej E.Fromma zaprezentowała na poniższym schemacie dr Agata Cudowska z Uniwersytetu w Białymstoku:Wiele, w tym podejściu mówi się o różnorakich umiejętnościach, a to oznacza, że można je kształtować i rozwijać w procesie edukacji. Frommowskie ujęcie postawy twórczej akcentuje także potrzebę "odwagi i wiary". Odwagi bycia innym, angażowania się w prawdę, nie tylko prawdę myśli, ale i prawdę uczuć. 
KREATYWNOŚĆ 
„zdolność osoby do produkowania wytworów, charakteryzujących się koniunkcją dwóch cech: nowości i wartości (...) przejawia się zwykle w jakiejś formie obserwowalnego zachowania, polegającego na produkcji nowych i wartościowych wytworów (np. wierszy, utworów literackich, dowcipów kabaretowych), przy czym niekiedy wytworem może być samo zachowanie (np. w wypadku twórczości choreograficznej)” (Nęcka,2001, s. 19)
Jacy są CI kreatywni? 
stanowczy, dominatywni, przywódczy, 
pełni inicjatywy, aktywni i samowystarczalni; 
są mniej zahamowani, mniej formalni, 
mniej konwencjonalni, nie tłumią popędów; 
posiadają silną motywację, umiłowanie pracy i zapał do niej, 
dużą wewnętrzną dyscyplinę, upór , dużą energię, są dokładni; 
niezależni, konstruktywnie krytyczni, 
mniej zadowoleni z połowicznych rozwiązań 
mają szerokie zainteresowania i dużą wiedzę, 
są elastyczni, uczuciowo i emocjonalnie chłonni, subiektywni, 
witalni i entuzjastyczni,
mają estetyczny stosunek do świata, 
estetyczny typ inteligencji i uczuciowości 
mało interesują się sprawami ekonomicznymi 
mają kobiece zainteresowania i brak męskiej asertywności, 
wykazują słabe zainteresowanie sprawami 
stosunków międzynarodowych, są introwertykami; 
emocjonalnie niezrównoważeni, 
lecz potrafią skutecznie wykorzystywać swoją zmienność. 
Są źle przystosowani w sensie psychologicznych definicji, 
ale dobrze przystosowani do pracy i społecznie użyteczni.

„Uczący inaczej”, czyli o kreatywnym nauczycielu 
Twórczy nauczyciel kształci twórczych uczniów!!! 
Dlatego ważne jest „wyposażenie nauczycieli w umiejętność tworzenia
nowych pomysłów, niekonwencjonalnego spostrzegania rzeczywistości
i skutecznego eliminowania przeszkód w myśleniu twórczym” (Nęcka, 2001, s. 201)
KREATYWNY NAUCZCIEL 
Według W. Panek
  1. ułatwia dzieciom samowyrażanie się, to znaczy tworzenie wytworów, dzieł na miarę ich wieku;
  2. pomaga dzieciom w osiągnięciu sukcesu w pracy szkolnej na miarę ich możliwości poprzez dostarczenie im obfitej ilości problemów dających się rozwiązać i uzyskać natychmiastową gratyfikację; 
  3. wyzwala dzieci od przygniatającego bagażu wiedzy i nadmiaru informacji podawanych w szkole na korzyść miejsca na swobodne myślenie. (za: I. Pufal - Struzik, W: A. Jopkiewicz, 1995, s. 278). 
KREATYWNY NAUCZYCIEL 
E. P. Torrance podał następujące zadania twórczego nauczyciela:
1. uwrażliwienie dzieci na bodźce z otoczenia;
2. akceptacja przejawów ich twórczego myślenia na lekcji;
3. uczenie systematyczności i dokładności w analizowaniu, uczenie postawy badawczej;
4. tolerancyjność wobec odmienności myślenia i rozumowania;
5. odraczanie krytyki i stworzenie atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa w klasie;
6. kształtowanie i ćwiczenie płynności, giętkości i oryginalności myślenia u dzieci (za: Pufal -Struzik, 1995, s. 278)

KREATYWNY NAUCZCIEL 
Badacze amerykańscy (Shaw, Cliatt,1986) dodali kolejne zasady, którymi kieruje się twórczy nauczyciel: 
  1. wiara nauczycieli w zdolności dzieci do twórczego, dywergencyjnego myślenia; 
  2. prowokowanie dzieci do zadawania pytań oraz umiejętne formułowanie kierowanych do dzieci pytań o charakterze otwartym, prowokującym odpowiedzi nowe, odmienne i wyjątkowe w treści; 
  3. tworzenie na lekcji atmosfery ciepła i zaufania, czasem także swobody i wesołości, zachęcanie dzieci do twórczych i oryginalnych pomysłów, ochrona przed wyśmianiem przez kolegów (za: Pufal -Struzik, 1995, s. 278). 
Nauczyciel kreatywny też błądzi.... 
błąd „przymusu improwizacji” 
błąd „przyspieszania doświadczeń” 
błąd „pozorne tolerowanie dowolności” 
błąd „wszczepiania poczucia winy”
(Szmidt, 2001, s. 101 - 106 )

Kompetencje kreatywnego nauczyciela wykraczają poza wiedzę i umiejętności zdobyte w procesie standardowego kształcenia zawodowego. Wymagają ciągłego doskonalenia, uzupełniania i poszukiwania zgodnie ze słowami Alberta Einsteina, że "wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne, ale wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe."

„Nie używając tak nieskończenie wspaniałego skarbu jak kreatywność – czy to z powodu nieświadomości istnienia, czy też ze względu na jej celowe unicestwienie – człowiek nie tylko ponosi stratę. Dokonuje także zdrady samego siebie." – Masatoshi Yoshimura

Jak tworzyć przestrzeń dla kreatywności ucznia w szkole? dr Witold Kołodziejczyk: 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz