środa, 4 września 2013

Jak oceniać ucznia dyslektycznego?

Przejście z klasy III do IV zawsze jest trudne dla ucznia, a tym bardziej jeśli uczeń ten jest dyslektykiem. Od tego roku szkolnego za organizację pomocy uczniom o specyficznych trudnościach w nauce odpowiedzialny jest wychowawca. Zainteresowanym prezentuję Kryteria oceny poprawności pracy uczniów z dysleksją. Lista pomysłów jest otwarta. Jeśli macie pomysły na to w jaki sposób oceniać ucznia na lekcjach języka polskiego i języka angielskiego, to zachęcam do podzielenia się swoimi doświadczeniami. 

MATEMATYKA
1. poprawność rozwiązania zadania oceniaj dopiero po upewnieniu się, że uczeń rozumie jego treść,
2. pamiętaj o tym, że na ocenę nie mogą wpływać błędy w obliczeniach,
3. nie obniżaj oceny wówczas, gdy uczeń ma problemy z ułożeniem w wyobraźni zmian przestrzennych.
PRZYRODA
1. przy odpowiedziach ustnych zadawaj pytaninaprowadzające, 
2. przy ocenie prac pisemnych zwróć uwagę, czy polecenia były sformułowane w sposób zrozumiały dla ucznia,
3. oceniaj wykonanie prostych doświadczeń i prowadzenie hodowli
4. łagodniej oceniaj opanowanie trudnych symboli, wzorów i pojęć,
5. przy odpytywaniu unikaj map konturowych, nie wymagaj wskazania na mapie konkretnego punktu,
6. zamiast wymagać podania konkretnej nazwy zjawiska/terminu, oc pozytywnie opis podany przez ucznia,
7. podczas pisania prac klasowych zmniejsz liczbę zadań lub wydłuż czas.
HISTORIA
1. przy odpowiedziach ustnych stosuj pytania naprowadzające i metodę skojarzeń,
2. do oceny pracy samodzielnej ucznia przygotuj fragment tekstu, a nawet zaznacz najważniejsze informacje,
3. przy ocenie wnioskowania pozwól uczniowi na korzystanie z ilustracji, mapek,
4. nie obniżaj oceny za pomyłki w określaniu wieku, pozwól na zastąpienie cyfr rzymskich arabskimi,
5. nie wymagaj podawania konkretnych dat,
6. nie odpytuj na forum klasy,
7. ceniaj efekty pracy z uczniem metodami aktywnymi.
PLASTYKA
1. oceniaj wysiłek i wytrwałość ucznia, nie tylko efekt końcowy pracy,
2. stosuj ocenę opisową każdej ukończonej pracy, wskazuj nawet najdrobniejsze pozytywy,
3. ocenę niedostateczną wystawiaj tylko uczniowi, który nic nie robi na zajęciach,
4. oceniaj pozytywnie samo przygotowanie ucznia do zajęć,
5. oceniaj za najmniejszy wkład ucznia podczas pracy w grupach,
6. pozytywnie oceniaj pracę wykonaną według pomysłu ucznia.
MUZYKA
1. oceniaj wysiłek i chęci,
2. nie obniżaj oceny za niepoprawne odtwarzanie melodii czy rytmu piosenki, zamiast tego odpytuj z fragmentu jej treści,
3. nie obniżaj oceny za nieumiejętność odczytania i zapisu nut,
4. oceniaj pozytywnie za wykonanie różnych dodatkowych prac, np. biografii kompozytorów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz