sobota, 21 września 2013

Nowe "...słówka, słóweczka mają urok, wdzięk rzadki..."

Facylitator to osoba, która umożliwia innym lub całej organizacji bardziej efektywną pracę, pomaga we współpracy i wprowadza nowe standardy pracy grupowej. Założeniem roli facylitatora jest to, że nie jest on w żaden sposób zaangażowany w merytoryczne zagadnienia, nad którymi pracuje grupa, czyli jest całkowicie neutralny co do tematów poruszanych na spotkaniu i nie zabiera głosu, nie wypowiada się, nie prezentuje swojego punktu widzenia w poruszanych kwestiach. 
Facylitator to swego rodzaju „katalizator” w komunikacji grupy, który ułatwia dochodzenie do wspólnych wniosków, znajdowanie ciekawych rozwiązań takich, które każdy uczestnik grupy akceptuje. Możemy też powiedzieć „facylitator to też katalizator dobrych reakcji i dobrych relacji w grupie”, co stanowi podstawę do naturalnego przekształcenia się grupy w prawdziwy zespół.
Facylitator może także być swego rodzaju przewodnikiem w procesie uczenia się, pomagając grupie w głębszej analizie przyjętych założeń, omawianych wartości.
Główną rolą facylitatora jest takie prowadzenie dyskusji i pracy grupy, aby ułatwić uczestnikom osiągnięcie założonych celów. Mówiąc najprościej - facylitator jest odpowiedzialny za proces, który wcześniej przygotowuje pracując z klientem, a potem realizuje go na spotkaniu, uważnie obserwując uczestników i elastycznie dopasowując przygotowane techniki do tego co jest w danym momencie potrzebne grupie, co pomaga uczestnikom w optymalnym zaangażowaniu.
W pracy grupy facylitator nigdy nie jest uczestnikiem grupy i nie włącza się bezpośrednio w pracę nad wypracowywaniem rezultatów sesji. Jego zadaniem jest monitorowanie przebiegu sesji, dbanie o to, by koncentrowała się na wcześniej uzgodnionych zagadnieniach.
Ważnym zadaniem facylitatora jest oddanie członkom grupy odpowiedzialności za osiągane wyniki i pomaganie im w samodzielnym znalezieniu rozwiązania. Typowy konsultant zwykle proponuje gotowe rozwiązanie, sprawdzone już w oparciu o różnorodne doświadczenia w innych organizacjach. Natomiast facylitator proponuje takie metody pracy, dzięki którym grupa sama znajdzie najlepsze, własne rozwiązanie.
Żródło i Ciąg dalszy na stronie>>>
opracowane w oparciu o książkę Tony Mann`a "Facylitacja - wiedza, umiejętności, sztuka czy magia?"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz