piątek, 18 października 2013

WF jest fajny

Wreszcie doczekaliśmy się konkursu, od dawna już zapowiadanego w mediach. Osobiście liczę na to, że nie będzie to jednorazowa akcja, a raczej kompleksowe, długofalowe działanie, którego efektem będą nie tylko ciekawe lekcje wychowania fizycznego, ale również sale gimnastyczne we wszystkich szkołach. Wyrównywanie szans edukacyjnych, to podstawowy warunek powodzenia takich projektów i obowiązek Państwa wobec najmłodszych obywateli. Czas skończyć z demagogią i zacząć działać. Liczą się efekty, a nie pokazówki. 
18 października 2013 r. rusza Konkurs „WF Jest fajny”, organizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Konkurs jest organizowany w ramach kampanii „Stop Zwolnieniom z WF” i polega na wykonaniu fotografii lub filmu z zajęć wychowania fizycznego.Nadsyłane zdjęcia i filmy powinny ilustrować, jak ciekawe i atrakcyjne mogą być zajęcia WF. Autorów najciekawszych prac czeka wyjątkowa nagroda.Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie oraz na stronie facebook, w profilu „Stop Zwolnieniom z WF”.
Niepokojące badania (dane NIK):
  1. ponad 17% uczniów w szkołach podstawowych, ponad 24% w gimnazjach oraz prawie 38% w szkołach ponadgimnazjalnych nie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego; 
  2. 55% szkół nie uwzględnia posiadanej infrastruktury w prowadzeniu zajęć WF;
  3. 74% szkół nie prowadzi działań zapobiegających spadkowej tendencji uczestnictwa uczniów w lekcjach WF; 
  4. 86% kontrolowanych szkół nie bada problematyki aktywnego udziału w zajęciach ruchowych;
Najczęstsze przyczyny zwalniania ucznia z lekcji WF (dane NIK): 
  • Brak stroju – 33,1% 
  • Zwolnienie od rodziców – 22,8% 
  • Zwolnienie lekarskie – 17,7%
Źródło informacji: Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Załączniki do pobrania:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz