poniedziałek, 21 października 2013

Kursy internetowe

Nauczycieli zarejestrowanych w programie eTwinning zapraszamy na bezpłatne szkolenia internetowe poświęcone narzędziom eTwinning oraz różnorodnym narzędziom komputerowym przydatnym przy realizacji projektów eTwinning.

W ramach zadania publicznego „Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych” na zlecenie Ministra Administracji i Cyfryzacji na wybrane kursy zapraszamy także szeroko rozumiane środowisko oświatowe, nauczycieli i innych pracowników szkoły, wychowawców, opiekunów, studentów kierunków pedagogicznych, kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowych oraz inne osoby ze środowisk oświatowych, lokalnych.

Szkolenia internetowe:
skierowane są do wszystkich nauczycieli, w całej Polsce, bez względu na przedmiot jakiego nauczają w szkołach, zainteresowanych współpracą ze szkołami europejskimi i realizacją projektów w ramach programu eTwinning, nauczyciel dopasowuje miejsce i czas nauki do swoich potrzeb, ma szansę wykorzystać najnowsze technologie i różne środki przekazu, szczególnie platformę edukacyjną Moodle, otrzymuje wsparcie doświadczonego trenera, może nawiązać kontakty i wymienić doświadczenia z innymi nauczycielami, może liczyć w każdej chwili na pomoc innych kursantów i trenera, może uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia wystawiony przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning.

Kursy są prowadzone w systemie na odległość przez Internet z wykorzystaniem platformy portalu eTwinning i Moodle.

Wszystkie materiały szkoleniowe umieszczane są na stronie www kursu http://moodle.etwinning.pl i wykorzystują różne środki przekazu: tekst, grafikę, multimedia, audio i wideo.

Źródło: http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe

Już się na kilka zapisałam;-)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz