środa, 29 stycznia 2014

Wykwalifikowany nauczyciel

Projekt "Wysoko wykwalifikowany nauczyciel - dobrze wykształcony uczeń" uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX . Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Program skierowany jest do 100 osób - nauczycieli i pracowników pedagogicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, zatrudnionych, uczących lub zamieszkujących na terenie województwa Śląskiego w szczególności uczących na terenach wiejskich, którzy własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych.

Celem projektu jest Podniesienie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli z województwa śląskiego uczestniczących w projekcie. 
Więcej na stronie TUTAJ>>>
O rekrutacji TUTAJ>>>

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz