niedziela, 25 sierpnia 2013

Biofeedback

Z prawdziwą przyjemnością pragnę poinformować, że od września tego roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie wzbogaci się o pracownię EEG Biofeedback wyposażoną w NEXUS 4 z oprogramowaniem Biotrace, które zawiera 50 videogier oraz ponad 200 ekranów specjalistycznych. Ten nowoczesny sprzęt zostanie podarowany Poradni przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus”.


Czym jest EEG Biofeedback? 

BIOFEEDBACK - biologiczne sprzężenie zwrotne, to metoda pozwalającą zarówno na wgląd w to, co się dzieje w naszym organizmie, jak i ucząca nas jak wpływać na jego stan. EEG Biofeedback jest bezinwazyjną metodą diagnostyczno-terapeutyczną, polegającą na wzmacnianiu lub hamowaniu fal bioelektrycznych mózgu w pewnych zakresach. Metoda ta wykorzystuje uczenie się poprzez warunkowanie instrumentalne, nieświadome. Dzięki niej uświadamiamy sobie takie funkcje organizmu, które zazwyczaj przebiegają automatycznie, bez udziału naszej świadomości, z zastosowaniem specjalistycznej aparatury EEG i odpowiedniego oprogramowania komputerowego. Osoba poddawana treningowi uczy się czynności swojego mózgu. Uczy się jak zmieniać pozytywnie wzorzec wytwarzanych fal mózgowych (wzmacniać pożądane i hamować niepożądane). Trening prowadzi do wzrostu funkcji poznawczych mózgu oraz poprawia jakościowo jego pracę, co w efekcie skutkuje lepszym funkcjonowaniem całego organizmu.
EEG Biofeedback jest zalecaną metodą terapii dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy już od 2 roku życia, dla dzieci nadpobudliwych od lat 4. Często jest stosowana jako profilaktyka problemów z zachowaniem i uczeniem się już w przedszkolu, również jako bardzo pomocna terapia w moczeniu nocnym i dziennym. Wskazania do terapii EEG Biofeedback mają również dzieci z ADHD i ADD (nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami koncentracji uwagi) oraz zaburzeniami uczenia się i zachowania (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, agresją, tremą, nadwrażliwością, jąkaniem), ale również po wypadkach, urazach głowy, z mózgowym porażeniem dziecięcym, padaczką, upośledzeniem umysłowym, zespołem Aspergera, tikami itp. Korzystać z niego mogą również osoby zdrowe, którym zleży na poprawie funkcjonowania umysłu, polepszeniu efektów uczenia się, zwiększaniu kreatywności, ale również osoby, które mają problemy z nadmiernym stresem, nerwicami, depresją, wypaleniem zawodowym, borykają z dużą odpowiedzialnością (dyrektorzy, sportowcy, menadżerowie). Terapia EEG Biofeedback poprawia funkcje poznawcze, koncentrację uwagi i jej utrzymywanie, pamięć, wiarę w siebie, organizację swoich poczynań, zwiększa kreatywność, usprawnia umysł, polepsza jakość i ilość snu.
Skuteczność metody terapeutycznej EEG Biofeedback jest w głównej mierze uzależniona od indywidualnych właściwości pacjenta, jego zaangażowania w terapię oraz chęci uzyskiwania coraz lepszych rezultatów podczas kolejnych treningów. Istotną rolę odgrywa w terapii motywacja. Im wyższa, tym lepsze i szybsze efekty. Powiedzenie "praktyka czyni mistrza" idealnie określa efektywność metody, gdyż to właśnie od motywacji pacjenta zależy ilość koniecznych sesji.

Podsumowanie metody EEG Biofeedback:
metoda skuteczna – u dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi naukowe badania wykazały 94-98% skuteczności w poprawie koncentracji uwagi, w innych zaburzeniach wyniki od 60-75 % .
metoda niezwykła – mózg uczy się tworzyć prawidłowe fale mózgowe zamiast nieprawidłowych i tym samym poprawia się koncentracja, pamięć, pojawia się dobre samopoczucie, obniża poziom stresu, zmniejsza się znacznie nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia procesu uczenia się, takie jak dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia.
metoda bezpieczna – jak każde uczenie się - NIE MA ŻADNYCH DZIAŁAŃ UBOCZNYCH i można ją stosować wg potrzeb
metoda cyfrowa może służyć jako metoda diagnostyczna dla lekarza, psychologa, logopedy lub pedagoga również przesiewowo. Po każdym treningu prowadzący trening drukuje wynik i kontroluje - jak poprawia się praca mózgu z treningu na trening. Jedna sesja trwa ok. godziny, pierwsze wyniki są widoczne już po kilku, w trudniejszych przypadkach po kilkunastu spotkaniach. Uzysk zgowych. 
Zobacz filmik >>>: http://www.youtube.com/watch?v=udcVv_UUp7M

3 komentarze:

  1. Taki sprzęt, to rzeczywiście dla Poradni skarb.Życzę powodzenia w blogowaniu.

    OdpowiedzUsuń
  2. Szkoda tylko, że od dawna brakuje wolnych miejsc :( wydałam już bardzo wiele na prywatną terapię i marzy mi się pomoc w poradni :)

    OdpowiedzUsuń
  3. Niestety, w poradni jest tylko pół etatu na biofeedback, zakładając, że każde dziecko otrzyma tylko 10 sesji, daje nam ok. 30 -40 dzieciaków na rok szkolny, po odliczeniu świąt i innych dni wolnych. Kropla w morzu potrzeb.

    OdpowiedzUsuń